Kategorien

10km Abendlauf

51: 10km Männer - Abendlauf Samstag M 1900 - 2002
52: 10km Junioren - Abendlauf Samstag M 2003 - 2021
61: 10km Frauen - Abendlauf Samstag F 1900 - 2002
62: 10km Juniorinnen - Abendlauf Samstag F 2003 - 2021
65: 10km Fun Walking - Abendlauf Samstag 1900 - 2006

Halbmarathon

31: Halbmarathon Männer M20 M 1983 - 2006
32: Halbmarathon Männer M40 M 1973 - 1982
33: Halbmarathon Männer M50 M 1963 - 1972
34: Halbmarathon Männer M60 M 1900 - 1962
41: Halbmarathon Frauen F20 F 1983 - 2006
42: Halbmarathon Frauen F40 F 1973 - 1982
43: Halbmarathon Frauen F50 F 1963 - 1972
44: Halbmarathon Frauen F60 F 1900 - 1962

Staffel

91: 2er Staffel Männer 21km
92: 2er Staffel Frauen 21km
93: 2er Staffel Mix 21km

Jugendläufe

71: 1.4km Knaben U16 M 2007 - 2009
72: 1000m Knaben U13 M 2010 - 2012
73: 500m Knaben U10 M 2013 - 2015
81: 1.4km Mädchen U16 F 2007 - 2009
82: 1000m Mädchen U13 F 2010 - 2012
83: 500m Mädchen U10 F 2013 - 2015